Liczba odwiedzin strony: 13384 Osób na stronie: 2
 

Adwokacka kancelaria. Adam Tusch, adwokat

 
 
Adwokacka kancelaria. Adam Tusch, adwokat
 
Rynek Staromiejski 17 lok. 7
87-100 Toruń
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 178 poz. 1258 - Zm.: rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. z dnia 27 września 2007 r.) Na podstawie art. 45 ust. 6, art. 46 ust. 3, art. 48 ust. 3 i art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie...
Monitor Polski 2005 Nr 9 poz. 180 - Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy
ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy (M.P. z dnia 14 lutego 2005 r.) Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: § 1.  Ministerstwu Gospodarki i Pracy nadaje się statut, stanowiący załącznik do...